Gruppcoaching / workshop


7-14 pers/grupp

Gruppen leds av coachen genom att först ta del av ämnet och sedan tilldelas diskussionsämnen eller övningar. Allt anpassas utifrån önskemål och grupp.

Tema

- Anknytning & bära barn
- Babytecken & språkutveckling

Eget önskat ämne!

Vem

- Baby Shower
- MVC/BVC
- Slutna föräldragrupper