FÖRÄLDRACOACHING

Att du som gravid, födande och nybliven förälder upplever att du får det stöd du behöver har visat sig ge positiva effekter både kortsiktigt och långsiktigt i forskningsstudier. Som föräldracoach finns jag här för dig när du behöver utifrån dina individuella behov. 

- Gunilla

DIP. COACH & FAMILJEHANDLEDARE SEDAN 2015

I mitt arbete har jag mött hundratals föräldrar genom personliga möten och via onlinekursen Hållbart Föräldraskap, bebis 0-12 mån. Jag har min grund i en katalyserande coaching och familjehandledning i Jesper Juuls anda därutöver har jag studerat Familjepsykologi & utvecklingspsykologi. 

Jag finns som ditt stöd i graviditet, förlossning, amning och första året/åren som förälder. Eller kanske vill ni ha stöd i ert gemensamma föräldraskap som par. Jag arbetar efter utbildningskonceptet CARE där jag fokuserar på fyra fundamentala föräldra-värden för Hållbart Föräldraskap. Dessa värdena är: Kommunikation, Anknytning, Reflektion och Jämställdhet som stärker upp förståelse och kunskap både kring dig som person, dig som förälder, dig som förälder tillsammans med en medförälder och såklart i relation med ditt barn. 

- Gunilla

BOKA FÖRÄLDRACOACHING

Skriv till mig här på hemsidan eller via Messenger eller DM på Instagram. Berätta gärna lite kort bakgrund och om du har några specifika frågor inför att boka samtal. Därefter kommer vi övrens kring ett bra upplägg för dig. 

LILLA EKEN

890

1 samtal 60 minuter

Vid Kontakt och bokning går vi igenom upplägg för samtalets form; vart, när och hur samt betalningsupplägg. 

Populärast

MELLAN EKEN

1 800

3 samtal, betala för 2

Vid Kontakt och bokning går vi igenom upplägg för samtalens form; vart, när och hur samt betalningsupplägg. 

STORA EKEN 

3 550

5 samtal, betala för 4

Vid Kontakt och bokning går vi igenom upplägg för samtalens form; vart, när och hur samt betalningsupplägg. 

POSITIVA VÄRDEN AV FÖRÄLDRACOACHING

Minska stressnivåer- genom stöttande, lugnande samtal minskar stressnivåer i kroppen och tillåter andra hormonsystem såsom oxytocin (lugn och ro, må bra hormonet) att komma fram. Oxytocin i sig är din bästa vän i graviditet, förlossning och som nybliven förälder!
Kunskapshöjande -  ger dig ökad kunskap och information kring anknytning, bebisars behov och föräldraskapets vanliga ups and downs och hur man kan förebygga dessa på bästa sätt.
Stöttande – ger dig stöd och trygghet utifrån dina behov. Allt du säger i samtal är konfidentiellt och hanteras med största respekt värderingsfritt. Alla känslor och tankar är välkomna att dela med dig av i ett tryggt forum mellan dig och mig som föräldracoach.
Relationsbyggande – relationen med partner, relation med din bebis eller andra relationer i din närhet som påverkar dig och ditt välbefinnande. Med fokus på att bygga långsiktiga välmående relationer hos alla inblandade.

"Du hjälpte mig i just det läget när jag kände mig som mest vilsen och ensam. Fantastiskt fint stöd som jag önskar alla hade tillgång till"
- Förstagångsmamma, 31 årFamiljehandledning Jesper Juul som förbild

Family-Lab, Jesper Juuls utbildningsorganisation

Det centrala begreppet i Family-Labs arbete är relationskompetens, den nyckel till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens.

Lär känna mig bättre

Gunilla Dittmer

Vår start i livet påverkar hur resten av våra liv följer, kanske mer än vi tror. Hur våra relationsmönster ser ut och hur vi klarar av att möta och hantera konflikter och svårigheter.

Coaching enligt ICF

ICF, International coach federation

International Coaching Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher.

Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher.