Reflektioner

Reflektioner kring skärmtid

Mina reflektioner kring skärmtid och små barn. Vad kom jag fram till? Det känns nästan lite märkligt att skriva om detta ämnet nu när det är så fint väder ute.
Förstör skärmen mitt barns ögon?

Förstör skärmen mitt barns syn

Förstör skärmen mitt barns syn? Del 2 av 5 om skärmtid för små barn, vad händer med barnens syn idag? När jag gick i lågstadiet på nittiotalet var det kanske
Skärmtid för små barn

En digital värld- skärmtid för små barn

En digital värld- skärmtid för små barn. För ett tag sedan pratade jag med en lågstadielärare. Hon förklarade och berättade om sin syn på de barn hen möter dagligen i