Skärmtid för små barn

Rekommendationer kring skärmtid och små barn

Jag skriver just nu en serie om skärmars påverkan på små barn och detta är del 3 och handlar om rekommendationer kring skärmtid och små barn. I del 1 berättar jag om varför jag skriver om detta just nu och vad jag funderar på, i del 2 skriver jag om Läs mer….