Jag skriver just nu en serie om skärmars påverkan på små barn och detta är del 3 och handlar om rekommendationer kring skärmtid och små barn. I del 1 berättar jag om varför jag skriver om detta just nu och vad jag funderar på, i del 2 skriver jag om synens påverkan av skärmtittande. Forskning kring skärmtid och barn är främst genomförd i amerikanska studier och det är då dessa som rekommendationerna grundar sig på.

Svårigheter att få till rekommendationer utifrån forskningsunderlag är att det fortfarande är ”nytt”. Tv har funnits relativt länge och är en tvådimensionell skärm men skillnaden som skett mellan tv och dator är avståndet mellan oss och skärmen. Ännu mer ändras förhållandet mellan tv till dator till padda och telefon med avstånd, skillnaden mellan skärmutförande finns det ingen forskning ännu- är påverkan olika för små människor av skärmutförande eller är det ingen skillnad alls?

Datorer kom in i familjernas hem för ca tjugo år sedan och sedan dess har utvecklingen exploderat. Sociala mediekanaler har funnits i tio år, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat med mera och numera finns ”hela våra liv” i våra telefoner. Det är otroligt kort tid vi haft detta i vårt dagliga liv om man ser till det stora hela och att då få fram långsiktiga effekter genom forskning på ett litet barns skärmtid och hur det påverkar blir svåråtkomligt på så kort tid. När jag söker efter rekommendationer i Sverige så dyker några återkommande namn upp som på något sätt uttalat sig om skärmtid.

Barnläkare, professor och forskaren Hugo Lagercrantz som bland annat har skrivit boken Hjärnbrus;

Han baserar sina fakta utifrån de amerikanska studier som gjorts på skärmtittande. De man märkt av i forskningen är att barn under tre års ålder som kollat mycket på tv sedan varit mer ”oroliga, okoncentrerade” i skolan” och att detta har att göra med att hjärnan inte är tillräckligt utvecklad att hantera intrycken så som en vuxens hjärna är. 2015/16 ändrades rekommendationerna av Amerikanska akademiska föreningen för barnläkare för yngre barn och numera gäller;

För barn yngre än 18 månader ska man undvika skärmanvändning men man kan låta barnet video-chatta (t.ex. Skype, FaceTime) med släkt och vänner. För barn i åldrarna 2 till 5 år ska man begränsa skärmanvändning till högst en timme per dag. Föräldrar bör titta tillsammans med sina barn för att hjälpa dem att förstå vad de ser och hur det kan appliceras till världen omkring dem. De amerikanska läkarförbundet har tagit fram en Mediaplanerare för familjer som underlättar er vardagsplanering kring skärmtittande.

Hjärnforskaren Katarina Gospic i Malou efter tio , där berättar hon om hur barns hjärnor utvecklas och påverkas av skärmar. Hon berättar på ett engagerande och intressant sätt och även hon utgår från Amerikanska akademiska föreningen för barnläkare och från Hugo Lagercrantz forskning.

– Bevisen för att skärmar inte är bra för spädbarn är väldigt starka idag, det finns till och med studier som visar att skärmtittande för barn under två år är skadligt. Sociala samspelet mellan spädbarn, föräldrar och syskon är oerhört viktigt för den sociala, känslomässiga, kognitiva och språkliga utvecklingen. Om man sätter ett barn under två år framför en skärm plockar man bort något som är oerhört värdefullt för barnet. Just pratandet, läsandet, interagerandet skapar nervkretsar i hjärnan.
Patricia Kuhl, jan 2018

Leg. Psykolog och professor Mikael Heimann, just nu genomförs en forskningsstudie av 100 familjer, de som studeras är barn nio månader gamla som följs i två års tid. Syftet är att se hur barnen använder digitala medier (smarta telefoner, läsplattor och tv-apparater) och vilka värderingar familjerna har kring skärmtittande. Första delen av forskningsstudien kommer att presenteras hösten 2018. Parallellt pågår en studie där forskarna speciellt tittar på hur skärmtid påverkar utvecklingen av minne och språk hos spädbarn.

Forskare och Docent i pedagogiska arbete Elza Dunkel är det namnet som dyker upp då och då när det pratas om alla de positiva delarna som internetanvändning och skärmar tillför. I hennes blogg så länkar hon till alla artiklar hon varit med i eller skrivit själv.

Leg. Psykolog Martin Forster berättar i Nyhetsmorgon 2017 om skärmtid i familjer och för små barn på ett nyanserat sätt som tillför egna reflektioner kring skärmtittande.

Förutom att tekniken och utvecklingen går så fort framåt så forskningen inte hinner med i samma takt så är det också många parametrar som spelar in när man forskar på skärmtid;

barnets ålder, tiden och utsträckningen de kollar, övrigt samspel och relationsbyggande i familjen med mera. Det som främst påverkas utöver hjärnans påverkan av tittandet är synen som jag skrev om i inlägget innan men också stillasittande som skärmar oftast medför- där forskning visat ett samband till övervikt hos barn. Några supertydliga rekommendationer finns inte än idag utöver lite riktlinjer om; hur man kan titta, på ett ungefär hur länge i vilken ålder. Vi kan nog räkna med att tydliga rekommendationerna kommer dröja ett tag till men de kommer nog dyka upp tydligare forskning och rekommendationer om ett par år.

Till dess så gäller lagom är bäst och sunt förnuft i samråd med magkänsla och värderingar.