Skriker ditt barn också efter paddan?

Skriker ditt barn efter paddan

Skriker ditt barn efter paddan? Del 4/5 i serien om skärmtid och små barn. Hur påverkar det barnens sociala utveckling och kreativitet? Blir barnen slöa idag på grund av för