Välkommen till Föräldracoachen, blogg för föräldrar. Om graviditet, förlossning och föräldraskapets början. 

I bloggen kommer jag även skriva om livet i det stora och i det lilla som kan röra sig kring dig samtidigt som du blir förälder. För alla delar av livet påverkar varandra och kan därmed inte uteslutas.

Bloggen startades i slutet av 2016 och jag som skriver här heter Gunilla Dittmer och är Dip. Coach och Familjehandledare.  Jag är också stolt förälder sedan 2014 till två barn, en i skolålder och en i förskoleålder. Bloggen är mitt sätt att ge er en chans att lära känna mig. Den är även ett enkelt sätt att ge input kring aktuella ämnen med stöd i utvecklingspsykologi, föräldraskapsforskning och egen reflektion.

Att bli gravid, att föda ett barn och att födas som förälder är en av de största förändringarna vi genomgår i livet. Allt som snurrar på insidan och under ytan hos dig påverkar dig. Hur du mår just nu är viktigt!

Jag hoppas att du som läsare upplever mig ödmjuk och nyfiken på att skapa interaktion.  Mina personliga värderingar och åsikter kommer säkerligen märkas av i bloggen. Men de är inte där för att tala om att min sanning eller åsikt är den rätta eller något facit till föräldraskapet, snarare tvärtom.

Jag är nyfiken på, och hoppas att bloggen öppnar upp och får dig att reflektera kring det jag skriver, vilka slutsatser eller insikter får du? Föräldraskapet påverkas av så mycket fler relationer och situationer än i det direkta mötet med vårt barn. Ibland kommer jag därför skriva om mor/farförälder och ibland om intressen och karriär. 

CARE

Föräldracoachen- blogg för föräldrar följer fyra fokusområden precis som övriga delar av coachingen gör. De fyra fokusområdena bildar konceptet CARE (Communication, Attachment, Reflection, Equality). Konceptet ligger till grund i såväl coachingsamtal som onlinekurser. Ämnena går att applicera på alla delar i ett föräldraskap. Oavsett om det handlar om graviditet, förlossning, första tiden som förälder eller i situationer och rutiner med barn.

Kort om coaching

I min roll som Föräldracoach är det viktigt för mig att få insikt om bakgrund och orsak kring den känsla och situation jag ställs inför i samtal. När jag sedan blivit insatt i bakgrund och känslor så omfokuserar samtalet. Till att fundera över olika lösningar och alternativ för just dig/er. Detta gör jag genom att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor och tillföra övningar för att frigöra dina svar.

När det gäller just föräldracoaching och lösningar/mål i samtal med föräldrar så ser det lite annorlunda ut. Då handlar inte målet och lösningen om att sätta katalyserande coachingmål såsom att öka omsättning i ett företag eller gå ner i vikt eller att hitta ett nytt arbete. Samtalen kan istället handla om mål/lösningar som stödjer dig som förälder att:

få stöd och perspektiv för att förbättra och förenkla livet för dig där du befinner dig. Att hjälpa dig hitta “nycklar” att låsa upp situationer och lägen där du upplever dig fastnat eller stå utan facit.

Det kan också handla om lösning/mål till att få en bättre kommunikation mellan er som föräldrapar. Att hitta balansen kring gränssättning i uppfostringssammanhang eller att underlätta faser och övergångar för ditt barn vid exempelvis blöjavvänjning eller att få syskon.

Eftersom vi är olika och våra familjer och barn är alla olika så är det heller inte meningen att alla skall komma fram till samma slutsatser. Utan det är högst individuellt. Att försöka förstå andra människor; vuxna människor, gamla människor, unga människor och barn. För att sedan gå vidare till lösningar och alternativ är en av mina målsättningar i bloggen och i samtal.

Jag hoppas du finner stöd genom bloggen. Jag önskar dig välmående och balans i ditt föräldraskap och de ibland tuffa småbarnsåren.

Varmt välkommen

Föräldracoachen, blogg för föräldrar
Gunilla

Kontakta mig

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy