Föräldracoach till alla. Coaching i sig är välkänt och implementerat inom flera andra områden. Ledarskapscoaching, träningscoaching, jobbcoach, livscoach med mera. Men inte inom föräldraskap.

Den del av livet, början av föräldraskapet, där coaching är ett perfekt stöd och komplement till föräldrastödet som erbjuds idag. Stödet som underlättar att formulera; detta är det rätta för mig i den här situationen.

Idag finns ett tomrum/utrymme som inte fylls. Om vi tänker oss en gungbräda där BVC-möten och föräldragrupper ligger på ena kanten och kurator, psykolog, föräldrarådgivning ligger på andra. I mitten är det tomt. Alla delar behövs och kompletterar varandra men i mellanläget finns tomrummet fortfarande.

Där, just där i mitten passar föräldracoaching in som ett positivt komplement och förstärkning av dagens föräldrastöd. På BVC och i föräldragrupperna uppfylls en del av föräldrafrågor såsom mat, vikt och normalutveckling hos barnet. På andra sidan hos kurator och psykolog uppfylls de svårare/djupare. Dit kanske en förälder söker sig om man upplever sig ha mer allvarliga problem i sin relation eller med sitt barn, sig själv.

Vad händer med alla de andra känslorna hos föräldrar. Vardagsfrågeställningarna, utmaningarna som föräldrar stöter på och konfronteras med dagligen.

De frågor som inte behöver tas upp med en psykolog men som ändå gnager och oroar hos oss? Kanske finns inte tillräckligt med tid för dessa frågor på BVC. Ibland kanske inte inte tillräckligt med förtroende. Det som gnager kanske är för privat och personligt för att våga dela med sin föräldragrupp eller med vänner. Tänk om det fanns en föräldracoach att ringa eller träffa på alla MVC/BVC eller familjecentraler för just dessa funderingar och tankar.

Forskning visar att föräldrar är de som har störst betydelse för att ge barn så bra förutsättningar som möjligt för ett gott liv. Föräldrar har stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa samt sociala kompetens. Vilket i sin tur påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Generellt kan man säga att en trygg miljö under den tidiga uppväxten ökar chansen för en god hälsa senare i livet.

Det andra som är tydligt i forskning är vikten av stöd till gravida och nyblivna föräldrar. Stöd är en av de mest avgörande delarna för att öka förälderns välmående och därmed förutsättningar att ta till sig föräldraskapet. Effekten av ett bra stöd blir att möjligheterna för barnets förutsättningar ökar. Jag skulle nog vilja påstå att föräldrastöd är en av de viktigaste insatserna för en långsiktig investering i folkhälsan.

Idag finns mycket föräldrastöd att tillgå men det finns också mycket kvar att göra för att föräldrar skall få tillgång till de stöd de eftersöker. Vissa behöver stödet i graviditeten, andra när barnet är nyfött och vissa när barnet blir några månader. Det är ytterst individuellt när och hur man behöver stöd.

Här är några av de frågeställningar som jag hade när jag startade Eken Coaching 2016 och som bidrar till min motivation att arbeta med föräldraskapsfrågor. 

  • Hur stor roll spelar vår uppväxt in på vårt samhälles allmänna psykiska välmående.
  • En persons undermedvetna påverkas av våra första år i livet, men hur mycket funderade jag på.
  • Hur kommer det sig att föräldraskap är så kontroversiellt? Trots att nya föräldrar kommer till hela tiden så verkar ämnet inte bli mindre laddat.
  • Anknytningen grundläggs främst under våra första tre år i livet. Men påverkar oss i stor grad resten av våra liv. Stöd för anknytningskunskap till föräldrar borde ges till alla blivande eller nyblivna föräldrar.
  • Varför känns det så hetsigt kring att socialisera barn/bebisar.
    När all information (som jag funnit) indikerar att det inte är någon brådska alls, snarare tvärtom kan man avvakta och ta det rätt lugnt tills 2-3 års ålder.
  • Jämställdhetsutvecklingen i samhället kan nog inte märkas av tydligare än i det tidiga föräldraskapet. På något sätt verkar föreställningen kring könsroller och förväntningar på manligt och kvinnligt sättas i extra starkt strålkastarljus. Det är som att vi vill vara jämställda i tanken men lyckas inte omsätta fullt ut i praktiken.
  • Amning och anknytning för den lilla bebisen verkar komma i blåsväder i jämställdhetens tecken. Behöver verkligen dessa två vara motsatspoler till jämställdhet.

Eftersom coaching inte erbjuds via mvc/bvc idag så finns flera föräldracoacher i privat verksamhet. Jag (Eken Coaching) utgår från Göteborg men arbetar i stor utsträckning online. Om du är nyfiken på att testa föräldracoaching så är du välkommen att kontakta mig, gunilla@ekencoaching.se

Med kärlek,
Föräldracoachen

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy