Är du Föräldraledig och funderar på att byta karriär? Eller har du faktiskt tagit steget och gjort det? Jag upplever att det är relativt vanligt att just föräldralediga går i tankarna om att byta yrkesbana.

Jag har inga vetenskapliga belägg för detta utan det är en observation jag själv gjort i mötet med många föräldrar både privat och i yrket. Faktum är att jag själv varit en av dessa föräldralediga som funderat över min framtid och sedan tagit steget ut och konkretiserat mina tankar till handlingar. Jag tycker mig se ett mönster och likheter i varför detta är så vanligt hos just föräldralediga:

Perspektiv som föräldraledig

Det beror till stora delar på perspektivet som automatiskt kommer med ett avbrott från yrkeslivet som en föräldraledighet innebär. Det ger perspektiv och reflektion till den arbetsplats eller det yrke man valt eller hamnat på. Tid att fundera;
– Trivs jag där jag är?
– Är det detta jag vill hålla på med i mitt liv?
– Har jag valt rätt yrke för mig själv?
– Vill jag fortsätta komma tillbaka till den arbetsplatsen?
– Vill jag fortsätta arbetet med de arbetsuppgifter min nuvarande tjänst innebär?

Prioriteringar till följd av föräldraledighet 

Föräldraledigheten ger en inte bara ett perspektiv på det yrkesliv man tidigare haft, det tillför också en helt ny dimension till ens liv! Nämligen att bli förälder, att ta hand om ett litet barn som är helt beroende av ens närvaro till en början i livet. Den relationen, kärleken och ansvaret som ett eller flera barn kan komma att flytta dina prioriteringar drastiskt jämfört mot vad de tidigare varit;
Hur vill jag att mina barn skall växa upp?
Har jag för mycket/lite tid med familjen under dessa åren när barnen är små?
Hur kan jag och hur vill jag pussla ihop mitt föräldraliv och mitt yrkesliv?
Hur ser mina prioriteringar ut, stämmer de överens med vad jag känner att jag vill?

För vissa är det den nuvarande arbetsplatsen man vill bort ifrån, för en del om en önskan om annan yrkesinriktning, för en del handlar det om en önskan om att “down shifta“, arbeta mindre och vara mer med barn och familj och för en del handlar det om viljan till mer utveckling.

Är du Föräldraledig och funderar på att byta karriär? För många stannar dessa funderingar och förblir bara just tankar och funderingar. Varför blir det så att det stannar vid önskningar och tankar?
Vad är det som stoppar oss från att ta steget ut?

Svaret är nästan alltid rädsla! Rädsla för det okända, man vet vad man har men inte vad man får? Visst innebär all typ av förändring en viss risk och risker är läskiga. Ännu mera så när man adderar barn och familj till kalkylen. Men de allra flesta som väljer att testa ångrar sig sällan.

De kanske inte träffar rätt på en gång i vart de vill och är på väg men man upplever något nytt, något väldigt viktigt!

Steget ut var inte så stort som det kändes i tanken! Vilken häftig insikt, känsla och mod det innebär att känna så. Så med det steget även om det första inte landar helt rätt så är man på väg. Man kommer hitta rätt PÅ GRUND AV det första steget som tagits.

Är du föräldraledig och funderar på att byta karriär?
Behöver du stöd och guidning i hur du skall göra om dina tankar till aktiva handlingar, aktiva handlingar som tar dig närmare dit du vill?
Coaching kan hjälpa dig med just det- vad behöver du för att ta ditt första steg?

Imorgon kan ni läsa om hur jag själv tog steget ut och bytta bana i mitt liv!

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy