Jag blev mamma och bytte bana i mitt liv, uppföljning på gårdagens inlägg om; Föräldraledig och fundera på att byta karriär. När jag gick på föräldraledighet då arbetade jag som tillsvidareanställd heltid på ett företag inom turismnäringen.

För mig var det inte att jag ville ifrån något utan jag ville till något nytt. Jag ville ha personlig utveckling och mer utmaning än jag upplevde att jag fick på min dåvarande tjänst. Jag är lite osäker på om detta hade att göra med föräldraskapet men till en början så kände jag mig å ena sidan stressad och överväldigad av att ha blivit mamma och å andra sidan kände jag mig intellektuellt understimulerad, och detta satte igång mina tankar.

Till en början visste jag inte VAD jag ville men jag visste ATT jag ville ha utveckling.

Jag började spana på lite utbildningar, kurser, andra arbeten och fastnade ganska fort för en utbildning till Diplomerad Coach. Efter att ha gått coachutbildningen var det tydligt för mig att jag ville arbeta med coaching, en samtalsform som fokuserar på möjligheter och framtid, en samtalsform som är inlyssnande och som också driver coachingklienten framåt och fokuserat i det ämnet som coachas.

Till en början hade jag en tanke om att få användning av coachingen som en del av den tjänsten jag redan hade och jag såg flera olika möjligheter till hur mina nya kunskaper skulle kunna användas. Men det var inte riktigt rätt ändå. Jag önskade också en större flexibilitet i mitt familjeliv och jag hade sedan början av föräldraskapet 2014  läst mängder med facklitteratur om föräldraskap och barn och det intresset växte hela tiden större.

Till slut tog jag steget ut, fick tjänstledigt och startade företaget Eken Coaching med inriktning föräldraskap, en relativt ”ny” inriktning för coaching. Övertygelsen var att föräldrar idag har tillräckligt med råd och information och coaching är motsatsen till att övertyga människor om rätt och fel, det är istället en neutral samtalsform som stöttar klienterna att hitta sina egna vägar och alternativ men med en tydlig styrning och hjälp av coachen till att hitta rätt väg för varje individ och tryggheten till att välja den. Att starta företag var väldigt spännande men också otroligt stort och skrämmande, känslorna gick upp och ner en hel del. Nu har det gått två år sedan starten och jag kan känna en trygghet i att jag gjorde rätt val i att satsa och tro på mig själv och min kapacitet.

Sedan dess har jag utbildat mig vidare som familjehandledare och även läst kurs i utvecklingspsykologi och en massa annat nytt och spännande. Jag kommer nog aldrig vilja vara ”färdig” för mig är inte intressant att vara färdig. Jag vill alltid ha utveckling och lära mig mer även om takten på kunskapsinhämtning varierar och kommer variera i olika skeden av livet. Men vad gjorde att jag vågade, vad gjorde att jag tog steget och att jag fortfarande är på samma bana?

Det är några gemensamma saker som jag tänker på som underlättar och hjälper mig och alla de andra som väljer att göra handling av sina önskningar;
– Stöd av de som står oss nära. För alla som väljer att på något sätt byta eller bryta med det som varit vardag under en längre tid så är det att man känner att stödet finns. Det är otroligt viktigt att ha detta, utan stödet klarar man sig men det är hundra gånger mer tungrott, så se till att det finns människor runt omkring- åtminstone en person som stöttar upp dig om du fundera på att göra något nytt i ditt liv.
– En vilja som är starkare än rädslan, hitta var motivation finns.
– Men allra mest handlar det om MOD, det är modigt att våga följa sina drömmar och önskningar. Varken det handlar om karriärbyte, att vara hemmaförälder, att börja studera allt handlar om att du hittat ditt mod inom dig.

Det jag inte kan- det lär jag mig, det jag inte vet- tar jag reda på!

Så fungerar jag i det mesta. Jag tror många gånger att det handlar om att bara ta något steg överhuvudtaget, steg som är praktiskt och tar dig ifrån tanke till någon typ av handling. Det behöver inte vara att du vet till 100% vad du vill, bara att veta att du vill något annat, något mer……det räcker långt. Vågar jag, så vågar du!

Vill du komma igång med ditt karriärbyte, ändra ditt vardagspussel eller utforska dina egna tankar lite mer konkret och se vart de tar vägen?
Eken Coaching erbjuder alltid kostnadsfri konsultation som ett första steg till kontakt.

Dela: