Läsa, viktigt för barnets tidiga språkutveckling! Kan bebisar förstå oss mycket tidigare än vi tror? Vi vet med säkerhet att bebisar kommunicerar med oss relativt snart efter förlossning, de gråter, skriker, ler, skrattar, jollrar redan tidigt i livet. Oavsett vad det betyder så är allt det här en slags kommunikation utan ord som är till för att vi som föräldrar skall svara upp och interagera med våra bebisar. Redan under första året är barn intresserade av ord och språk, med en del individuella skillnader såklart men någon gång efter 6-7 mån kan det vara lagom att börja läsa högt för ditt barn.

Till en början kanske ni bara tittar och leker med pekböcker för att sedan öka i lagom takt och intresse från ditt barn. Små pixiböcker är lätta och praktiska att ha med i väskan när ni är ute, att läsa i bilen eller på bussen tillsammans. Vår favorit här hemma vid 1-2 års åldern var Stina Wirséns Vem-serie i pixi med många beskrivande och relevanta situationer som förklaras på ett enkelt sätt för små barn.

Varför är det viktigt att läsa för sitt barn och vad är fördelarna med att börja tidigt i livet?

  • Små barn upplever ofta en frustration när de inte kan göra sig förstådda på grund av att de inte hittar ord eller kan uttrycka orden tydligt ännu. Läsning för barn ökar deras ordförråd och ger dem tillgång till fler uttryck vilket i sin tur minskar frustration för barnet och det är inte minst positivt för den tidiga språkutvecklingen.
  • Att läsa innebär en lugn stund med en förälder, en viktig stund av paus från alla intryck i dagens samhälle, en viktig stund att bara få ”vara” med fullt fokus från sin förälder och gemenskapen stärker anknytningen. Det är en stund av reflektion i den mån att läsningen ger en möjlighet för barnet att fundera och vara nyfiken. För föräldern ger det möjlighet att lära känna nya dimensioner av sitt barn- dess funderingar och reflektioner. Det är en häftig delad upplevelse som både förälder och barn har stort utbyte av i vardagsstress och relationsbyggande.
  • En lugn stund varje dag minskar konflikter i familjen och underlättar i vardagen med små barn.
  • Läsning ger  kunskap om hur saker och ting fungerar, om situationer som kan uppstå och är en del till en grundläggande förståelse kring hur världen fungerar, samhälle, djur och natur, människan.
  • Tidig läsning för barn har en positiv påverkan på barns tidiga ordförråd och intresse för kunskap och lärande. Det har även en positiv påverkan på barns läsförståelse längre fram i uppväxten om man läst högt för sitt barn då det påverkar förståelsen kring sammanhang.
  • Stadsbiblioteket Göteborg har tagit fram en liten film om vikten av att läsa för barn, ta en titt Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet, visar den internationella undersökningen PISA 2009, som mäter kunskaper hos femtonåringar i OECD-länderna. Nedgången är störst hos redan svaga läsare. Var femte svensk elev når idag inte upp till en ”grundläggande nivå i läsning”
källa: www.diva-portal.se
Läsa tillsammans på ett interaktivt sätt;

  • Lägg in läsning som en daglig rutin vid läggning exempelvis redan under första året, det blir en mysig rutin som både skapar gemenskap, språkutveckling och lugn inför natten.
  • Barn utropar ofta ord eller intresse för en bild när man läser för dem, detta är positivt, så låt dig inte störas av att du blir avbruten i läsandet utan försök uppmuntra deras interaktion. Beroende på ålder så kan du upprepa vad du tror de menar, fråga hur de tänker, var nyfiken och positiv till deras engagemang.
  • Ta medvetna pauser i läsningen och fråga barnet frågor om handlingen- helst öppna frågor såsom Vad hände här? Hur tror du hen kände då?
  • Anpassa frågor och diskussion efter barnet ålder och intresse.

Biblioteken i Göteborg erbjuder ”bokpåse” en påse som bibliotekarierna har plockat ut en bra sammansättning av böcker anpassat efter ålder, perfekt när man som förälder saknar inspiration eller kunskap om utbudet av barnböcker. Kanske finns det i din stad med!

Om ni vill veta mer om varför det är viktigt att läsa för små barn, kika in på Så får du dina barn att läsa – Nyhetsmorgon (TV4)

Lycka till med läsningen!

Vill du veta mer om barns språkutveckling och vad du kan göra för att främja ditt barns språkutveckling, du är alltid välkommen att boka i dig för ett samtal med mig antingen via Skype, telefon eller fysiskt möte i Göteborg. Läs mer underFöräldracoaching.

Dela: