Hot och mutor- den snabba lösningen är en uppföljning av förra blogginlägget som handlade om Time out.
Vi lever i ett stressat och många gånger pressat samhälle där fokus på vardaglig logistik och prestation är prioriterat. Detta rimmar ofta inte så bra ihop med små barn. Små barn kräver mycket tid och engagemang. De har många frågor, mycket tankar och är av naturen ofokuserade och nyfikna på det som dyker upp i deras synfält just där och då. Som föräldrar har vi jobbtider att passa, tåg och busstider, möten, vardagssysslor som behöver hinnas med och mycket mer. Detta kan däremot inte ett barn ta hänsyn till och här krockar barnens behov och känslor med vårt vuxna liv.

Det är när barnens behov krockar med vardagens måsten, tider och uppföranden som vi vuxna känner stress. För att påskynda en pressad situation för oss tar vi till de snabba verktyg vi har tillgång och kunskap om, vilket ofta blir hot och mutor. Vi gör det för att sätta gränser för att få barnen att göra något vi vill att de skall göra.

I mataffären. – Om du slutar skrika och kommer nu så får du en glass…..
På lekplatsen efter att ha sagt att det är dags att gå hem. – Nu går mamma, hejdå (låtsas gå)
Vid middagsbordet. – Om du äter upp din mat så kan vi titta på filmen…..(men om du inte äter….)

Spiralen

Hot och mutor kortsiktiga lösningar som kan fungera i stunden men som ofta blir en negativ spiral i det långa loppet. Har man väl börjat använda hot och mutor har det en tendens att öka. Till slut kan man uppleva att man hamnat i en återvändsgränd där varje dag och alla situationer består av någon typ av hot eller muta. I slutändan så har beteendet som man som förälder vill uppnå hos barnet faktiskt minskat enligt forskning, då fokus inte ligger på barnets egen motivation i situationerna.

Det är också så att vi lär barnen att använda samma beteende när vi hotar och mutar. Alltså kan det bli så att barnen använder hot tillbaka med oss eller efter ett tag sluta bry sig om våra hot och mutor. –Jag äter bara om jag får glass, jag gör bara ”detta” om jag får spela på paddan.
När barnen tar efter beteendet då kallas det ofta för att ”barnen manipulerar” och det gör oss frustrerade och arga. De har ingen rätt att försöka styra och ställa så kanske man tänker som förälder. Så slinker ett mothot tillbaka på barnet och de får skäll fast det i själva verket är vi vuxna som lärt dem att detta beteendet är okej.

Det blir antagligen motsägelsefullt för barnet som upplever att det är okej för föräldern men inte för barnet att använda hot och mutor. Det är inte logiskt och barn gillar när vardagens är logisk och förståelig för dem.
I det här scenariot har man också hamnat i en maktsituation med sitt barn där man som förälder hela tiden behöver fokusera på att behålla makten. Makt i en relation mellan förälder och barn är inte positivt i det långa loppet för att bygga en tillitsfull och förtroendeingivande relation med sitt barn.

De allra flesta förälder klarar sig inte helt undan att använda hot och mutor, inkl mig själv. Men vad man kan försöka är att öka sin medvetenhet kring hur ofta och i vilka lägen man upplever sig själv hamna i dessa situationer. Därmed kan man försöka förebygga och minimera detta framöver.

Alternativen

Att det händer då och då går som sagt kanske inte att undvika men att hamna i ett upprepande mönster det skall man försöka undvika. Här är några alternativ vad man kan jobba med långsiktigt och fokusera på för att undvika hot och mut-träsket.

Lägg in extra tid vid de tillfällen i vardagen där det brukar uppstå stressade och pressade situationer. En viktig punkt som kan förebygga en mängd hot och mut-situationer.

Jobba med att känna med ditt barns nyfikenhet och ofokusering på ”ditt mål” att ta sig till förskolan exempelvis- jag förstår att du tyckte det var spännande att titta på sopbilen (börja gå sakta). Är det när soppåsarna kastas i och sedan stängs luckan och påsarna försvinner som du tycker är mest spännande? (fortsätt prata medan ni går om det som barnet fastnat för)

Jobba med positiv förstärkning
– Vad glad jag blev när du kom med din tallrik till diskbänken (lägg fokus på hur det genuint påverkade dig och fick dig att känna)

Fundera över;
Vad är mitt barn motiverad och tillräckligt stor för att göra själv?
Vad är för hög förväntan av mig på mitt barn för hens ålder och utveckling?
Detta är såklart en stor utmaning att fundera över som kommer behöva omformuleras flera gånger om och hela tiden. Men ändå en viktig fundering att ha med sig.

Fokusera på att lära ditt barn att hantera och styra sina egna beteenden. Undvik att du som förälder försöker styra barnets beteende. Ge vägledning och verktyg till barnet så att barnet lär känna sig själv och sina egna behov, istället för att försöka kontrollera och styra barnet.

Kan vi undvika hot och mut-träsket i mesta möjliga mån så har det en positiv inverkan på barnets självkänsla, egenansvar och utveckling.

Vill du prata mer med mig om situationer som uppstår med ditt barn där du upplever att ni hamnat i en negativ spiral.
Boka enskilt samtal- 750 kr/tim

Gunilla- Föräldracoach

Dela:
  • 21
    Shares