Hot och mutor- den snabba lösningen är en uppföljning av förra blogginlägget Time out- för små barn eller inte? Vi lever i ett stressat och många gånger pressat samhälle. Där fokus på vardaglig logistik och prestation är prioriterat. Detta rimmar ofta inte så bra ihop med små barn.

Små barn kräver mycket tid och engagemang. De har många frågor, mycket tankar och är av naturen ofokuserade och nyfikna på det som dyker upp i deras synfält just där och då. Som föräldrar har vi jobbtider att passa, tåg och busstider, möten, vardagssysslor som behöver hinnas med och mycket mer. Detta kan däremot inte ett barn ta hänsyn till, och här krockar barnens behov och känslor med vårt vuxna liv.

Det är när barnens behov krockar med vardagens måsten, tider och uppföranden som vi vuxna känner stress.

För att påskynda en pressad situation tar vi till de snabba verktyg vi har tillgång till och kunskap om. Vilket ofta blir hot och mutor. Vi gör det för att sätta gränser för att få barnen att göra något vi vill att de skall göra.

I mataffären  Om du slutar skrika och kommer nu så får du en glass…..
På lekplatsen efter att ha sagt att det är dags att gå hem – Nu går mamma, hejdå (låtsas gå)
Vid middagsbordet – Om du äter upp din mat så kan vi titta på filmen…..

Till slut hamnar man lätt i en negativ nedåtgående spiral. Där vardagen fylls av dessa negativa tomma eller ibland verkliga hot till barnen. 

Hot och mutor är kortsiktiga lösningar som kan fungera i stunden men som ofta blir en negativ spiral i det långa loppet. Har man väl börjat använda hot och mutor har det en tendens att öka. Till slut kan man uppleva att man hamnat i en återvändsgränd där varje dag och i nästan alla situationer använder någon typ av hot eller muta till barnen. I slutändan så har beteendet som man som förälder vill uppnå hos barnet faktiskt minskat enligt forskning, då fokus inte ligger på barnets egen motivation i situationerna.

Barn lär sig av hur vi som vuxna gör. Använder vi hot och mutor som lösningar för våra “problem” så kommer barnen snart göra detsamma.

Alltså kan det bli så att barnen använder hot tillbaka mot dig som förälder eller efter ett tag slutar bry sig om våra hot och mutor.

Jag äter bara maten om jag får glass efteråt.
– Jag gör städar bara upp detta om jag får spela på paddan sen.

När barnen tar efter beteendet då kallas det ofta för att ”barnen manipulerar” och det gör oss frustrerade och arga. De har ingen rätt att försöka styra och ställa så kanske man tänker som förälder. Så slinker ett mothot tillbaka på barnet och de får skäll fast det i själva verket är vi vuxna som lärt dem att detta beteendet.

Det blir motsägelsefullt för barnet och svårt att hitta en logik

Barnet upplever att det är okej för föräldern men inte för barnet att använda hot och mutor. Det är inte logiskt och barn gillar när vardagens är logisk och förståelig för dem. Eftersom deras hjärnor utvecklas hela tiden och formas allt eftersom de får nya erfarenheter och förståelse för hur livet fungerar så är det bra att tänka på att ett vuxet beteende såsom att använda hot och mutor skall vara logiskt försvarbart för barnet. Du skall kunna förklara för barnet; Hur och varför är det okej för vuxna men inte för barn att använda hot och mutor?

I det här scenariot har man också hamnat i en maktsituation med sitt barn där man som förälder hela tiden behöver fokusera på att behålla makten. Makt i en relation mellan förälder och barn är inte positivt i det långa loppet för att bygga en tillitsfull och förtroendeingivande relation med sitt barn.

Vad man kan försöka göra som förälder är att öka sin medvetenhet. Medvetenhet kring hur ofta och i vilka lägen man upplever sig själv hamna i dessa situationer. Då kan man försöka förebygga och minimera tillfällena framöver. 

Att det händer då och då går kanske inte att undvika helt. Det ligger kvar såpass mycket och vanligt i vår kultur att det krävs en stor mängd energi och tid för att lära oss alternativen. Men man kan försöka att inte hamna i ett upprepande mönster. Här är några alternativ hur man kan jobba långsiktigt för att undvika hot och mut-träsket.

Lägg in extra tid

Vid de tillfällen i vardagen där det brukar uppstå stressade och pressade situationer. En viktig punkt som kan förebygga en mängd hot och mut-situationer.

Lev dig in i ditt barns nyfikenhet istället för på ditt mål (att ta dig till jobbet)

Påväg till förskolan – jag förstår att du tyckte det var spännande att titta på sopbilen (börja gå sakta). Är det när soppåsarna kastas i och sedan stängs luckan och påsarna försvinner som du tycker är mest spännande? (fortsätt prata medan ni går om det som barnet fastnat för). Genom att lägga fokus på barnets intresse istället för att påminna både dig själv och barnet om att du är sen till jobbet kommer sannolikt göra att ni kommer fortare till förskolan än om det blir negativt laddat.

Jobba med positiv förstärkning

Vad glad jag blev när du kom med din tallrik till diskbänken (lägg fokus på hur det genuint påverkade dig och fick dig att känna)

Fundera över

Vad är mitt barn motiverad och tillräckligt stor för att göra själv?
Vad är för hög förväntan av mig på mitt barn för hens ålder och utveckling?

Kan vi undvika hot och mut-träsket i mesta möjliga mån så har det en positiv inverkan på barnets självkänsla, egenansvar och utveckling.

Vill du prata mer med mig om situationer som uppstår med ditt barn där du upplever att ni hamnat i en negativ spiral.
Enskilt samtal- 890 kr/tim, kontakta mig här!

Gunilla- Föräldracoach

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy