Time out för små barn eller inte?! I somras satt jag i bilen tillsammans med min familj på väg mellan en camping till nästa. Bakom bilen skumpar husvagnen sakta fram. Vi lyssnade på P1, vilket aldrig händer men just då gjorde vi det. I ett av inslagen som vi lyssnar till så berättar personen på radion att Allmänna Barnhuset.

De berättade om en nysläppt rapport som visar att var tredje förälder fortfarande använder Time out som uppfostringsmetod och lydnadsverktyg för sina barn. Detta gjorde mig faktiskt förvånad, att det används vet jag men att det var så pass vanligt ännu i Sverige visste jag inte. Men det måste finnas en anledning till varför det är så vanligt? Det måste innebära att föräldrar inte har tillräckligt tydliga alternativ och tillvägagångssätt när barnen upplevs besvärliga. Jag har valt att inte förklara vad Time out är men om du vill veta mer så kan du följa länken.

Som föräldrar vill vi att våra barn skall lära sig förstå när de gör fel och att vi inte accepterar ett dåligt beteende. Forskning har länge visat på att straff till barn, människor, inte är effektivt i lärosyfte att ändra ett beteende. Straff motiverar barnet att lyda föräldern utifrån att straffet skapar rädsla hos barnet eller skapar negativa skamkänslor hos barnet; är jag älskad precis som jag är? Men det ändrar inte beteendet eller lär barnet det man som förälder hoppas.

Straff såsom time out motverkar sitt eget syfte och barnet lär sig inget ”positivt” och ger inga verktyg eller alternativ att ta till vid framtida tillfälle för barnet.
Vad man kanske istället vill fokusera på för att uppnå ett önskat beteende är vad som motiverar barnet inifrån?
Vad motiverar mitt barn att vilja ”uppföra” sig och samarbeta.

Det som många föräldrar upplever problematiskt är att negativa beteenden fortsätter. Delvis kan det bero på att barn inte har fullt utvecklat konsekvenstänk, färdigutvecklat vid 20–25 år. Samtidigt som de av naturen är nyfikna på vad som händer vid olika situationer, vad blir effekten av att jag biter, kastar mig på golvet och skriker, kastar mat.

Det kan också handla om att barnet uttrycker något i sitt oönskade beteende som föräldern inte är uppmärksammat, till exempel att föräldrarna bråkar mycket hemma och barnets enda sätt att visa att detta inte är sunt är att skapa uppmärksamhet genom oönskat beteende.

Tanken du bör ha är inte att kortsiktigt straffa situationen utan att långsiktigt visa barnet bättre alternativ.

Forskning har länge påvisat att time out är skadligt för barn och bör anses som en psykisk misshandel av barn och vad som händer i hjärnan vid denna typ av bestraffning kan liknas vid fysisk misshandel. Det låter kanske dramatiskt men forskningen är tydlig med att psykisk misshandel många gånger påverkar mer djupt och långgående hos oss människor än fysisk misshandel gör.

Istället för att fokusera mer på det negativa med time out så tänker jag fokusera på vad det finns för alternativ till tillvägagångssätt för föräldrar. Problemen kanske inte upphör med en gång utan vi får vara konsekventa och tålmodiga och tänka långsiktigt på vad vi vill lära våra barn och vad vi vill skapa för inre känslor hos våra barn.

Låt oss säga att det är ett litet barn som kastar mat, något som de flesta föräldrar kan relatera till. Ett barn kastar mat och föräldern varnar att om du gör det en gång till så kommer jag sätta dig i Time out.

Vad kan föräldern göra istället om barnet inte lyder?

Det första är att fundera på; vad du tror är anledningen till att barnet kastar mat?

 • Är det av nyfikenhet kring vad som händer med maten när den kastas?
 • Är det ett tecken från barnet att hen är mätt?
 • Är det dagar när familjen i övrigt är stressade osv?

Kan man se ett mönster som går att förekomma vid nästa tillfälle? Detta är det viktigaste att fokusera på, vad är anledningen bakom beteendet hos barnet och hur kan det förebyggas men hur kan man agera just i situationen med barnet:

 1. Lägg fokus på dig själv istället för barnet- Jag vill att maten är på bordet, jag blir arg när du kastar mat.
 2. Är det att barnet är mätt när hen börjar kasta mat så försök se signalen och föregå den, alltså ta bort maten innan barnet hinner kasta och ge något annat att pilla med till barnet eller släpp ner barnet på golvet så hen kan börja leka.
 3. Gå undan med barnet, pausa eller avbryt situationen och gå och sätt er tillsammans och läs en saga eller något som avbryter den negativa spiralen ni var påväg ner i. Detta kan göra underverk.
 4. Sätt ord på vad du tror händer- nu tror jag att du blev arg på mig och därför kastade du mat.
 5. Om du upplever att du inte hanterat en situation på ett önskat sätt, att du blivit för arg eller skrikigt för högt till exempel. Det är mänskligt och det händer oss alla någon gång då och då som föräldrar men istället för att må dåligt över att det blivit fel så säg det till ditt barn. Förlåt för att jag skrek på dig förut vid matbordet. Beroende på barnets ålder kan man förklara mer om vad som blivit fel men huvudsaken är att du som vuxen visar och tar ansvar för ditt beteende när du gjort fel. På så sätt genom att du tar ansvar över när du agerar fel så lär du ditt barn vad ansvar för beteende innebär på sikt också.

Flertalet föräldrar anger att ett mer lättillgängligt föräldrastöd hade behövts men samtidigt anger över 80%  att just de inte behövt det. Vi behöver kunskap och utbildning på alla områden i livet för att vara så bra versioner av oss själva och förbättra oss själva. Men när det gäller föräldraskap så är det som om kunskap och utbildning inte behövs utan där är det en prestigefråga- jag behöver ingen hjälp med att vara förälder till mitt barn?! Detta är lite synd, för att ha en vilja att lära sig mer om föräldraskap kan bara vara givande på alla vis, föräldraskap är ändå för de flesta av oss det som utvecklar och utmanar oss mest i våra liv.

Time out och straff är nära besläktat med hot och mutor som de flesta föräldrar använder ibland inkl. mig själv och det kommer jag skriva mer om varför vi använder och vad är alternativen i nästa inlägg.

Har du funderingar kring hur du kan hantera jobbiga situationer med ditt barn?
Eken Coaching erbjuder alltid kostnadsfri konsultation, skriv till föräldracoachen på Messenger eller kontakta via mail eller telefon.

Boka samtal: 750 kr/tim

Dela:
 • 23
  Shares