Automatiska tankar i föräldraskapet, alla andra är bättre på…. Alla andra verkar ha bebisar som sover! Alla andra verkar jämt hitta på så mycket saker tillsammans. När alla andras barn var såhär gamla så kunde de redan allt detta…..!

Det verkar inte finnas något stopp på hur mycket positiva tankar vi har om andra föräldrar. Medan det vi talar om för oss själva lägger mycket mer tyngd och fokus på det negativa.  Dessa tankar verkar dyka upp hos alla i föräldraskapet även om de låter olika hos. Tankar finns automatiskt i andra delar av livet också. Vilka som har finast inredning hemma. Vem som alltid ser glad och fräsch ut. Vem som har “lyckats” i karriären.

Vad är det som gör att vi får dessa automatiska tankar

Dessa tankar sitter djupt rotade i oss människor och handlar om en gruppsamhörighet. Från första början när människan levde i mindre grupper i byar och flockar. På denna tiden var tillhörigheten till en grupp och dess hierarki viktig för individens överlevnad. Att bli utesluten ur sin grupp innebar en omedelbar fara för ens överlevnad. Det är alltså en av de viktigaste inbyggda system vi människor har- att vilja tillhöra.

När vi jämför oss och får dessa automatiska tankar så letar vi efter grupptillhörighet. Skillnaden idag är att det inte längre finns någon fysisk fara för våra liv om vi inte har någon grupptillhörighet. Ändå letar vi undermedvetet hela tiden efter samhörighet.

Skillnaden från dåtid till nutid

Det som också skiljer detta överlevnadssystem från dåtid till nutid är vilka vi jämför oss med. Världen runt oss idag är så mycket större framförallt sedan tv och sociala medier kom in som en viktig del av våra liv. Att hitta tillhörighet idag blir därmed överväldigande för många. Det är inte bara en grupp som triggar våra automatiska tankar. Det är flera olika grupper; arbetsgruppen, Instagramprofiler du följer, föräldragruppen, kompisgruppen, släkten med mera.

När vi jämför oss med ”alla andra” blir det ingen jämvikt. Det är inte bara negativa tankar, det är även tidskrävande energitjuvar. Det blir helt enkelt för mycket för våra hjärnor att försöka sortera vilken grupp som är primär och de automatiska tankarna triggas för ofta när de är så många olika intryck.

Vad som är viktigt för mig och vad jag löser enkelt, kan innebära något helt annat för någon annan. Om alla tänker såhär mer eller mindre finns det då egentligen “någon” bakom ”alla andra”?

Hur blir man av med negativa automatiska tankar i föräldraskapet?

Mina mått av vad en lyckad förälder innebar behöver inte alls vara samma för någon annan.
Hur du tänker om dig själv, exempelvis hur du ser ut, behöver inte alls vara samma i någon annans ögon som ser på dig. En annan förälder kan lika gärna tänka likadant om sig själv utan att du har en aning om det.
Jag kan heller inte veta vad som är viktigt i den andra personens liv. Vad möter hen för motgångar och svårigheter, vad har hen för styrkor och svagheter och vilka onödiga automatiska tankar dyker upp hos hen.

Det är helt enkelt inte rimligt att jämföra oss. Vi vet alldeles för lite om den andra personens inre privata tankar och högst troligt vet vi för lite om helhetsbilden av den andre personens familjeliv för att jämföra på ett realistiskt sätt.

Frigör automatiska tankar i föräldraskapet, 3 nyckeltankar?

  1. Vad är viktigt för dig i ditt föräldraskap?
  2. Har du det idag?
  3. Om du har det som är viktigt för dig, kan du lugna dina automatiska tankar när de kommer med att bekräfta att du har redan det som är viktigt för dig som förälder.

Kan du definiera de 3 tankar kan du uppleva en reducering av automatiska negativa tankar när de kommer.

“Föreställningen om att vara perfekt som förälder är absurd. De bästa föräldrar ett barn kan få är föräldrar som tar ansvar för sina misstag när de upptäcker dem. När jag handlar i integritet, i överensstämmelse med vem jag är, så byggs min självkänsla.”
– Jesper Juul

När du släpper föreställningen och jämförelsen med ”alla andra” så är det en befrielse för dig själv och ditt barn. Om du däremot vill någonting tillräckligt mycket så kommer du göra det till en primär prioritering att jobba mot i föräldraskapet. I annat fall lägg de orealistiska kraven som automatiska tankar många gånger innebär åt sidan, de är inte tillräckligt viktiga för dig!

Boka enskilt samtal med Eken Coaching
Läs mer om Föräldracoaching

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy