Hjälp- jag skall få barnbarn. Jag skall bli farmor, jag skall bli morfar! Vilken lycka och förväntan full av glädje. Om det största i livet är att få barn så måste det näst största vara att få barnbarn.

Men kanske väcks det också en känsla av oro och frågor? Kommer du få tillgång till en bra relation med ditt barnbarn? Hur ser relation en ut med din svärdotter eller svärson. Inte minst, hur kommer det bli när de blir föräldrar?

”Jag skall bli världens bästa farmor” kanske du säger till det blivande föräldraparet. Vilken fin inställning och kärleksförklaring i så fall, kanske har du redan målat upp en bild av hur du kommer bli mor/farförälder och vad du och ditt barnbarn kan hitta på tillsammans och ha för relation. Men här kan tankarna skilja sig väsentligt åt mellan dig och de som skall bli föräldrar, av vad det innebär i praktiken med mor/ farförälder. Kanske inte nödvändigtvis på ett negativt sätt men på olika sätt. Men såhär kan de uttryckas när det uppstår lite friktion:

Flera som blir mor/farföräldrar idag beskriver hur svårt det är att ha en bra relation till sina svärdöttrar/söner och att kontakten med barnbarnen blir lidande. Att man inte kan säga någonting utan att trampa på tårna.

Flera av de som blir föräldrar idag beskriver hur de som är mor/farföräldrar är gränslösa och att de till slut därför begränsat kontakten med dem på grund av det, i vissa fall till och med sagt upp kontakten. Flera upplever att de inte når fram med det budskap om hur de vill vara som föräldrar, hur de tänker kring barnvakt eller andra situationsfrågor. Att allt som sägs tolkas som kritik, istället för en acceptans av att man fungerar olika.

Det här är tråkigt och så skall det inte behöva vara oavsett om du är mor/farförälder eller förälder! Men troligen har vi hamnat i en generationskrock?!

Till en start skulle nog de flesta vilja ha en fin och kärleksfull relation, och de är säkert allas inställning och intention att försöka ha det så. Det är viktigt att komma ihåg just detta, att de flesta vill ha en fin kärleksfull relation. Extra mycket när det kommer barnbarn, och då är det extra tråkigt att det är just i det läget som det skär sig för så många.

Generationen som får barnbarn är grova drag uppvuxna med att man både lyssnar och respekterar de som är äldre och därmed har mer livserfarenhet och kunskap att dela med sig av.

Dagens föräldrar är uppvuxna i en tid där de lärt sig att uttrycka gränser, stå upp för sina känslor och värderingar och uttrycka dem. De är också uppvuxna i en tid då ålder inte alltid betyder mognad, där man hellre möts i en dialog som är öppen och jämlik. Oavsett om det är mellan en person som är 20 år och en som är 55 år. Detta innebär att den här generationens föräldrar tänker inte att de per automatik behöver lyssna och ta råd ifrån äldre generationer. Och framförallt inte råd om de kommer oombedda.

Föräldraskapet idag och de rekommendationer som kommer idag är annorlunda mot de som var för 20–40 år sedan. Otroligt mycket har hänt i forskningen gällande kommunikation, personlig utveckling, barns utveckling och behov och hjärnforskning.

Idag är det konstaterat att barn föds med olika temperament. Alla bebisar är olika och alla föräldrar är olika! Samhället har förändrats och utvecklats mycket, ni som blir mor/farföräldrar har förmodligen följt de rekommendationer och råd ni fått från äldre och barnavården då ni själva fick barn.

Dagens föräldrar gör samma sak, fast lyssnar inte i lika hög utsträckning till äldre generationers råd. De lyssnar desto mer på allt annat i informationsväg gällande barn och idag finns det mycket med betoning på mycket. Det är böcker, internet, Facebookgrupper, tv, tidningar, poddar och rekommendationer från forskning och BVC+ råd från mor/farföräldrar. All information är dessutom bara några sekunder bort när en fråga dyker upp, så svar finns på alla möjliga frågor att få med en gång för dagens föräldrar.

Så kunskap och råd finns det i överflöd, det som däremot många av dagens föräldrar behöver är stöd i är att hitta sin egen väg i all den överflöd av råd och rekommendationer som finns idag.

Och där kan du som mor/farförälder spela en viktig roll. Dagens föräldrar vill i de flesta fall, precis som ni ha en fin relation. Men de vill inte bli överkörda i deras tankar, känslor och personligheter och framförallt inte i sitt föräldraskap.

Så här är ett förslag på hur du som mor/farförälder kan ta initiativ till att hitta en nya vägar. Vägar av förståelse och balans i er relation med svärdöttrar/svärsöner. Eller för den delen era barn ifall det skurit sig eller att någonting skaver.

Den vägen börjar med att utvärdera; vad du tror om din roll som mor/farförälder?

Att fundera kring hur föräldraskapet ser ut i det samhället vi lever i idag? Var nyfikna, hur ser rekommendationer ut idag? Hur fungerar mitt barn och hens sambo, hur tror jag de kommer vilja vara som föräldrar? Var nyfikna på  deras sätt att tänka och känna både om deras personligheter men även hur de tänker om föräldraskapet?

Ett handfast tips till er som blir mor/farföräldrar idag- läs en av dagens föräldraböcker, den här boken lägger en bra grund och förståelse kring de föräldraskapsvärden man arbetar efter idag- Här är jag! vem är du? av familjeterapeuten Jesper Juul.

Det andra tipset är:

Uttryck dina känslor och dina ambitioner med er relation. ”jag vill och hoppas att vi kan ha en öppen och ömsesidig relation”. Du kan föregå i den rollen att göra det genom att våga ställa öppna frågor till föräldern/föräldraparet:

”Hur hade du önskat att jag var som mor/farförälder?”

“Vill du att jag berättar om min erfarenhet som förälder?” Undersök hur din svärdotter/svärson ser på din roll?

”Är det till exempelvis ok för dig om jag dyker upp oanmäld då och då? Eller föredrar du om jag ringer en stund innan och kollar av om det är ok med ett besök?”

”Vad gillar du att göra på fritiden, kanske kan vi göra det tillsammans?”

Ps. Du som är mor/farförälder är också välkommen för coaching hos Eken Coaching, Läs mer här!

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy