Lekens betydelse för barn. Leken kan innehålla väldigt mycket av värde för både barnet och förälderns utveckling.

På jobbet vid skrivbordet sitter jag med en kollega och pratar om ett pågående projekt. Jag berättar om mina tankar kring projektet. Vid något tillfälle säger jag något om att vi behöver göra en ambrovinsch.
Varpå kollegan säger- det heter abrovinsch.
Jag- ok (fortsätter prata om projektet).
Kollegan- Ja alltså det heter abrovinsch, har du aldrig hört det?
Jag- jo men om vi kan gå vidare här (släpp det bara…jag fattar).
Kollegan- har du alltid sagt ambrovinsch, haha?

Så fortsätter samtalet. Ni förstår att fokus har skiftat här från själva projektet till att båda parter har hängt upp sig i ett ordval. Vilket faktiskt inte är relevant för det vi egentligen skulle göra. Stämningen känns lätt irriterad istället för engagerad och positivt.

Som vuxen kan det vara lätt att glömma lekens betydelse för barn är lika viktigt som arbetet är för oss vuxna.

Säg att du som vuxen är med i ett barns lek och leker på barnets villkor. Så innebär det en fantastisk gemenskap och möte mellan dig som vuxen och barnet. Så när ett ord eller mening uttalas fel av det lilla barnet, försök hålla tillbaka din tillrättavisning. För i samma stund som vi tillrättavisar har vi tappat samvaron som leken innebar. Fokus har skiftat från lek till undervisning. Precis som i mitt egna exempel ovan så blir effekten likadan i leken med barnet.

Så om ett ord uttalas fel av ett barn så undvik att påpeka ”felet”.

Om du vill lära barnet rätt ord och uttal så kan du göra det genom att fortsätta prata om leken. Kanske vid senare tillfälle upprepa ordet eller mening/sammanhang som du uppfattat att barnet sagt och då använda de rätta orden. På sikt lär sig barnet det rätta ordet genom att höra hur vi uttalar och använder det. Detta gör barnet som en effekt av den mänskliga viljan att lära sig. Viljan att göra ”rätt”, eller som alla andra gör och säger.

I leken är det också vanligt att det uppstår hinder som barnet kanske inte klarar av ännu. Det kan då vara lätt hänt att som vuxen ”ta över” när barnet inte klarar av något. Det här gör vi vuxna för att hjälpa barnet såklart men fundera på detta;

Att lära sig med- och motgångar i livet och att få kämpa för att uppnå framgång är viktigt!

Så istället kan du fråga barnet – Vill du ha hjälp?
Får du ett nej som svar, kan följdsvaret vara – ok, säg till om du behöver hjälp! Barn glömmer ofta snabbt, beroende på ålder, så frågan kan behövas upprepas igen. Tanken är att låta barnet försöka själv för att lära sig klara av något som hen visar intresse för att klara av. Samt att påtala att hen kan be om hjälp om det behövs. Två viktiga lärdomar inför livet.

Leken är också till stor hjälp och verktyg för dig som förälder att använda när barnet känner sig orolig eller rädd för något.

Till exempel att bada eller att sätta på plåster på sår (leken måste självklart uppfattas som lek av barnet och inte upplevas påtvingad eller konstlad). Försök väcka nyfikenhet, så att nyfikenheten tar över osäkerheten inför något okänt/läskigt. I flera fall fungerar det väldigt bra, våga pröva dig fram fast alltid i samspel med barnet, genom att hela tiden läsa av ditt barn och vara ödmjuka inför barnets känslor.

Om jag drar parallell till mig själv så fungerar i alla fall jag som så, att om min nyfikenhet ökar så ökar min motivation till att pröva.

Men om jag blir pressad när jag är orolig och osäker så blir det motsatt effekt……jag vägrar! Jag testar när jag är redo och vill välja det själv.

Mycket kan vi lösa eller till och med kanske undvika att problem uppstår. Om vi som föräldrar lyckas få till en stund varje dag med vår närvaro i lek. Närvaro fri från prestation, bedömning av något slag och bara ”vara” tillsammans, prata, mysa och utforska. Forskare menar på att hellre en liten stund (ca 15 min) varje dag gör skillnad. 15 min med fokus på att bara sitta med barnet i dess lek är mer givande än en längre stund någon gång då och då.

Vill du öka närvaron och leken i din familjs vardag, då är du välkommen att kontakta föräldracoachen för ett första samtal.

Med kärlek

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy

FÖLJ BLOGGEN

Läs vår integritetspolicy