Jämställt föräldraskap- fullt rimligt inom en snar framtid eller hur långt har vi kvar?

Jämställdhet, många suckar och tycker det känns lite uttjatat. Jämställdhetsfrågan är här för att stanna tills en majoritet i samhället upplever att jämställdhet är uppnådd. Statistik visar tydliga indikatorer på att jämställdhet i ett förhållande är relativt jämn fram tills att vi blir föräldrar. Då händer något med oss som ändrar våra framtida förutsättningar. Så antingen kan vi sucka och tycka det är tjatigt eller så kan vi börja fundera- hur ser jämställdheten ut i mitt/vårt liv?

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.”
Sveriges Regeringen

Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.” // Wikipedia. Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet och innefattar andra diskrimineringsgrunder så som ålder, funktionsgrad, etnicitet, könsidentitet, sexualitet, religion eller annan trosuppfattning.” // SCB

Det handlar inte om vem som går ut med soporna, hur ofta någon städar hemma eller att lägga till låsta månader i dagens föräldraförsäkring.

Mitt hjärta slår fortare och min röst blir mer intensiv när jag går igång och talar om ett ämne där jag upplever orättvisa. Jag har alltid haft ett intresse och engagemang i alla typer av orättvisor och jämställdheten i föräldraskapet är ett sådan ämne. När det handlar om jämställdhet i samband med föräldraskap så blir det extra tydligt att vi har en lång väg kvar att gå i vårt samhälle. Trots att Sverige är ett förebildsland för många andra gällande jämställdhet.

Det handlar om mjukare och djupare föreställningar inom oss om vad som förväntas av en kvinna, och vad som förväntas av en man när vi blir föräldrar. Har jag samma värde som min partner att få mina behov och önskningar uppfyllda? De praktiska och konkreta åtgärderna är viktiga, men för mig är det viktigare att fokusera på grundvärden och det som sitter djupt i ryggraden på oss. Det är i föreställningarna, grundvärderingarna och känslorna den verkliga förändringen måste ta plats.

Vi har ytterligare en dimension som är dags att ta med på agendan för jämställdhet!

Det är jämställdheten med våra barn. Om Jämställdhet innebär Jämlikhet så innebär det att alla människor skall kunna uppleva sig ha ett lika värde oavsett ålder och kön. Jag skulle önska att vi lyfte funderingar kring jämställdhet mellan föräldrarna, men också i kontakt med våra barn. Visst är barn mer oerfarna i livet än oss vuxna och visst är deras hjärnor inte fullt utvecklade förrän långt upp i ålder, men borde de inte ha samma mänskliga värde för det? Kan vi inte ta deras känslor och behov på samma allvar som vi tar våra vuxna? Notera- det innebär inte att man alltid får sin vilja igenom bara för att man tas på allvar, varken för ett barn eller för en vuxen. Ändå är det så lätt hänt att vi vuxna kränker barnens integritet och många gånger är det en invand kultur som vi är knappt medvetna om när det händer. Vilket också är fallet och utmaningen i utvecklingen kring jämställdhet mellan kvinna och man i föräldraskap- det är många gånger omedvetna invanda kulturer och samhällsstrukturer som vi inte tänker utan av ren vana fortsätter att köra i samma hjulspår.

Till sist kanske det ändå handlar om hur vi vuxna tar hänsyn och bryr oss om varandra i vår egen parrelation.

För att öka förutsättningarna för jämställdhetsutvecklingen?! Att vi ger varandra de bästa förutsättningarna till ett jämlikt liv. Så som vi beter oss mot varandra och värderar varandras liv är det vi visar våra barn. Om vi inte vågar rannsaka oss själva så kanske vi riskerar att upprätthålla föreställningar som underlättar vidhållandet av ojämlikhet i samhället. För att en förändring skall ske inuti, måste därför resan börja med oss själva. Att våga vara kritiska, reflekterande och kanske även förlåtande mot oss själva.

Mer om jämställt föräldraskap kommer i bloggen. Vill du samtala om ditt egna föräldraskaps förutsättning, situation eller relation? Boka samtal med Eken Coaching här.

Gunilla

Dela: