Jag håller med om att vi föds med biologiska skillnader. Däremot saknar jag nyans och ursprung till användningen av ordet hen. Jag kan inte heller hålla med om uttrycket ”Låt pojkar vara pojkar och flickor vara flickor” för det ligger så mycket mer i de uttrycken. Det är fulla med gamla föreställningar och förväntningar på könen, och det är här det blir problematiskt. Det handlar inte om att radera ut biologiska skillnader och sexualitet, det handlar om att ge alla barn lika förutsättningar oavsett kön. För så har det inte sett ut historiskt och kanske inte heller helt idag.

Uttrycket ”Låt pojkar vara pojkar” indikerar, historiskt, att pojkar leker våldsamma lekar med inställningen- de inte kan hjälpa att de är som de är, och gör som de gör. Det antyder att pojkar inte har någon självkontroll och det känns rätt nedvärderande mot pojkar att upprätthålla dessa gamla föreställningar. Det blir även problematiskt att ursäkta pojkars beteende med att de inte kan kontrollera sig själva. Hur skulle det se ut i vuxen ålder för pojkar om de är uppvuxna med inställningen att de inte riktigt kan hjälpa om de är lite våldsamma exempelvis.

Uttrycket ”Låt flickor vara flickor” indikerar, historiskt, en lugnare, foglig person som leker lugna stilla lekar, flickor drömmer om mannen som skall komma och ”rädda” dem och gifta sig med dem. Det antyder att flickor förväntas att inte ”ta plats”, inte vara för högljudda, inte vara för självsäkra, inte vara för kaxiga och krävande.

Vilket man faktiskt som självsäker vuxen tjej idag kan uppleva på exempelvis arbetsplatser- det kan upplevas lite störande och irriterande när en tjej tar för mycket plats (egen åsikt och analys).

När det gäller ordet Hen så är jag positiv till ordet. Även om jag inte kallar min egen son för Hen så ser jag många fördelar med användningen av ordet i framförallt texter, sagor och sånger. Också när vi talar om något som generellt inte behöver sättas könsidentitet på.

För intensionen med ordet Hen i framförallt förskolor där det används (antagligen mest) är ju att ge alla barn lika rättigheter av att välja liv. Då handlar det om att sudda ut förväntningarna på typiskt kvinnligt och manligt beteende som lever kvar bland annat genom sagor. Jag är själv uppvuxen med de klassiska föreställningarna om manligt och kvinnligt och jag funderar på hur jag hade påverkats och tänkt om jag inte automatiskt blivit matat med sagor som stärkte föreställningar om kvinnor och män? Jag ser hur som helst inga negativa värden i att byta ut han och hon i exempelvis sagor till Hen för att indikera att hjältar, eller prinsessor kan vara både pojkar och flickor det är upp till barnets fantasi att styra. Det är inte samma sak som att säga att vår biologiska sexualitet inte får ta plats i våra liv. Det är bara att tala om att vi är alla lika mycket värda, oavsett vår sexuella läggning så bör vi ha samma förutsättningar i livet, till exempelvis karriär.

Låt oss som vuxna föräldrar och arbetande inom barnomsorg och skola fortsätta att ge våra barn de bästa förutsättningarna till jämlika liv!

Här är David Eberhards text http://www.svt.se/opinion/david-eberhard-om-barn

Här är SVT intervju som David Eberhard svarade på http://www.svt.se/nyheter/inrikes/matilda-10-och-lava-8-darfor-vill-vi-kallas-hen

Dela:
  • 13
    Shares